Services

Marketingadvies

In onze ervaring gaan veel bedrijven enthousiast aan de slag met moderne marketingpraktijken als CRM, customer experience management, content marketing en sociale media marketing. Te vaak worden dergelijke praktijken echter ‘geïsoleerd’ benaderd en ontbreekt het verband tussen de verschillende marketingdoelstellingen, tools & technieken en activiteiten. Het resultaat: te weinig resultaat.

Base Management helpt u bij het vormgeven van een coherent marketingbeleid en de uitvoering daarvan. Wilt u de klantgerichtheid van uw organisatie verbeteren, effectievere marketing campagnes inrichten en/of uw marketingorganisatie herinrichten met het oog op de drastische verandering van online? Base Management kan hierin ondersteunen op een wijze die u voor ogen staat.

Omdat elk advies traject uniek is geloven wij niet in een standaard aanpak of ‘modules’. Wel geven wij u enkele voorbeelden van mogelijke instrumenten:

 • Marketing quick scan

  een kortlopend traject waarin een beeld geschetst word van de huidige marketing situatie, de gewenste situatie en een beknopt plan van aanpak ter verbetering.

 • Marketingplan

  uitgebreide of beknopte marketing analyse, optie selectie en operationalisering.

 • Marketing campagneplan

  evaluatie van bestaande campagnes (lead generation, retentie, cross-sell etc.) en op basis daarvan uitwerken van eventuele alternatieve aanpak.

 • Marketingorganisatie advies

  op basis van marketing doelstelling en veranderende omgevingsfactoren analyseren van bestaande marketingorganisatie en plan van aanpak voor mogelijke bijstelling.

 • Customer relationship management

  scannen van bestaande CRM infrastructuur (systemen, mensen, processen) om op basis daarvan te komen tot een CRM benadering die recht doet aan de doelstellingen van de organisatie.

 • Customer experience verbetering

  opzetten van (continu) klantervaring / klanttevredenheid meting en inrichten van de juiste verbeter organisatie.