Marketing advies

Marketing advies nodig? Jouw marketing verbeteren met no nonsense marketing consultancy

Base Management helpt jou bij het vormgeven van een coherent marketingbeleid en de uitvoering daarvan, op basis van solide marketing advies en/of interim marketing management. Wil je de klantgerichtheid van jouw organisatie verbeteren, effectievere marketing campagnes inrichten of de marketingorganisatie herinrichten met het oog op de drastische verandering van online? Base Management kan hierin ondersteunen op een wijze die jou voor ogen staat.

Omdat elk advies traject uniek is geloven wij niet in een standaard aanpak of ‘modules’. Wel geven wij je enkele voorbeelden van mogelijke instrumenten:

 • Marketing second opinion

  een traject waarin een beeld geschetst wordt van de huidige marketing situatie, de gewenste situatie en een beknopt plan van aanpak ter verbetering.

 • Marketingplan

  uitgebreide of beknopte marketing analyse, optie selectie en operationalisering.

 • Marketing campagneplan

  evaluatie van bestaande campagnes (lead generation, retentie, cross-sell etc.) en op basis daarvan uitwerken van eventuele alternatieve aanpak.

 • Marketingorganisatie advies

  op basis van marketing doelstelling en veranderende omgevingsfactoren analyseren van bestaande marketingorganisatie en plan van aanpak voor mogelijke bijstelling.

 • Customer relationship management

  scannen van bestaande CRM infrastructuur (systemen, mensen, processen) om op basis daarvan te komen tot een CRM benadering die recht doet aan de doelstellingen van de organisatie.

 • Customer experience verbetering

  opzetten van (continu) klantervaring / klanttevredenheid meting en inrichten van de juiste verbeter organisatie.

 • Marketing programma management

  definitie en beheer van een coherent marketing (verander) programma, gericht op het bereiken van concrete doelstellingen.