Logo Marketing advies nodig? Let op deze 5 expertises

Marketing advies nodig? Let op deze 5 expertises

Marketing advies of interim marketing ondersteuning inkopen is geen eenvoudige opgave. Er is genoeg aanbod aan marketing adviesbureaus en freelancers, maar waar let je op bij het kiezen van een geschikte partij?

Om te beginnen is het antwoord op deze vraag natuurlijk afhankelijk van het type marketing advies klus dat gedaan moet worden: generalistisch of specialistisch, langdurig of kortlopend, zakelijke of consumenten markt, etc. Een freelancer die gevraagd wordt om de Google Adwords campagnes te verbeteren, zal aan andere eisen moeten voldoen dan een marketing consultant die een nieuwe strategie moet vormgeven.

marketingadvies aan tafel

Marketing advies: geen one size fits all

Hoewel er dus geen one size fits all benadering is voor het selecteren van marketing adviesbureaus of freelancers, is er wel een aantal belangrijke expertisegebieden te benoemen die elke senior marketingadviseur in huis moet hebben. Een moderne marketingadviseur heeft – in ieder geval op hoofdlijnen – de volgende expertises paraat: pull marketing, levenscyclus programma management, datagedreven marketing, klantervaring management enĀ  online marketing tools en technieken. Ik ga hieronder kort in op de gebieden.

1. Pull marketing

De verschuiving van ‘push naar pull‘ heeft de marketingwereld op zijn kop gezet. Waar de marketeer vroeger nog kon volstaan met zenden, gebruik makend van dominante, vaak massamediale kanalen, dient de klant of prospect nu verleid te worden om zelf zijn weg te vinden naar de organisatie. Een slimme inzet van boeiende en relevante content speelt hierbij centrale rol. In dat opzicht is communicatie nog steeds een essentieel onderdeel van het marketing domein, maar wel op een compleet andere manier dan voorheen. Expertises als content marketing en SEO zijn onmisbare bouwblokken van succesvolle pull marketing. Marketing consultants dienen op hoofdlijnen weet te hebben van deze gebieden.

2. Levenscyclus programma management

De traditionele marketing focus heeft lange tijd gelegen op acquisitie, nieuwe klanten werven. Acquisitie is uiteraard nog steeds ontzettend belangrijk. Maar toch is het besef ontstaan, dat een eenzijdige gerichtheid op deze eerste fase van het klant-zijn te beperkt is. Naast het werven van nieuwe klanten is het behouden van klanten essentieel. En daarnaast is het optimaliseren van de waarde van het bestaande klantenbestand een aandachtspunt. Om dit goed te kunnen vormgeven, dient een marketeer inzicht te hebben in de levenscyclus van de klant, om daar met gerichte programma’s op in te spelen. Een specialisme als Customer Relationship Management (CRM) kan hierbij ondersteunen.

3. Datagedreven marketing

De tijd is voorbij waarin marketeers en reclamebureaus weg kunnen komen met uitspraken als ‘wij geloven heilig in deze campagne’, zonder dat daarbij relevante data en inzichten als back-up worden aangevoerd. Is er dan geen ruimte meer voor creativiteit? Natuurlijk wel, alleen zullen de data moeten uitwijzen welke creatieve richting daadwerkelijk tot resultaten leidt. Door het uitvoeren van kleinschalige experimenten, soms in de vorm van A/B testen, zal de optimale aanpak vastgesteld moeten worden. Een goede marketingadviseur is dan ook een kruising tussen een ‘math man’ en een (beetje) ‘mad man’.

4. Klantervaring management

Lange tijd konden merken wegkomen met het verwaarlozen van de totale klantervaring. Wie luisterde er immers mee wanneer een klant een belabberde ervaring had gehad? Hooguit een groepje vrienden en bekenden. In onze huidige connected world ligt dit wel even wat anders. Een mindere klantervaring kan in een handomdraai gedeeld worden met een groot publiek en daarmee de reputatie en daadwerkelijke resultaten van een organisatie zwaar benadelen. Dit betekent concreet dat de marketeer zijn definitie van marketing moet verruimen en zich ook bewust moet zijn van de klantreis. Kennis van en ervaring met customer journey mapping en verbetermethodieken zou dus onderdeel moeten zijn van de capaciteiten van de marketing adviseur.

5. Online tools en technieken

Het is een open deur maar hij dient genoemd te worden: iedere marketing consultant zal moeten beschikken over een stevige ervaring met de voornaamste digitale marketing tools en technieken. Dat wil niet zeggen dat de adviseur een goeroe dient te zijn op elk deelgebied, bijvoorbeeld pay-per-click advertising, maar wel dat hij/zij voldoende gesprekspartner is voor de specialist op dat gebied. Ideaal is het hebben van een brede online marketingkennis, gecombineerd met een of meerdere specialismen. Dit wordt ook wel het ‘T-shaped‘ kennismodel genoemd.

Het vak van marketing is grondig veranderd het afgelopen decennium. Externe marketing advies en ondersteuning kan helpen om hier snel en effectief vat op te krijgen. Het verdient aanbeveling om bij de selectie van marketingbureaus of freelancers goed te letten op bovenstaande expertises.

Ook een marketing uitdaging? Base Management ondersteunt met advies en/of interim marketing management. Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.