Logo Experience design in de praktijk: kijk af bij Heineken

Experience design in de praktijk: kijk af bij Heineken

Onze wereld digitaliseert en meer en meer leven wij in ‘online ruimtes’ zoals sociale media, websites, apps en Netflix. Ondanks, of misschien wel juist door de steeds verdergaande digitalisering van onze werkelijkheid bestaat ook behoefte aan fysieke ruimtes waarin wij elkaar kunnen ontmoeten, geïnspireerd raken, leren en ervaren. ‘Experience centers’ kunnen in deze behoefte voorzien. Hoe creëer je zo’n World of Wonder?

Het meest sprekende voorbeeld van dit soort inspirerende en interactieve plekken zijn musea. In toenemende mate transformeren musea van tamelijk saaie ‘informatie centra’ naar dynamische ervaringswerelden. Maar ook andersoortige, commerciële organisaties experimenteren steeds vaker met experience centers, waar consumenten of zakelijke gebruikers het merk op een interactieve manier kunnen ervaren.

Denk bijvoorbeeld aan de Heineken Experience, waarbij je als bezoeker in aanraking komt met de historie en het verhaal achter het Heineken merk. Of het ASML Experience Center, waar scholieren en studenten de ASML technologie leren kennen via interactieve tools en 3D projecties. Fraaie toepassingen vinden we ook terug in sommige kinderziekenhuizen, die met speelse aanpassingen in de ruimte de ervaring van het kind positief kunnen beïnvloeden.

Heineken Experience

Heineken Experience, copyright Mike Bink Fotografie

Waardevol én kostbaar

Experience centers kunnen een waardevolle rol spelen om een ‘verhaal’ te vertellen en het publiek daarbij actief te betrekken, voor zowel non-profit instellingen als commerciële bedrijven. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat het bedenken en operationaliseren van dit soort ruimtes geen sinecure is. Het opzetten ervan kan namelijk de nodige complexiteit en kosten met zich meebrengen. Reden genoeg dus om je te vooraf goed te verdiepen in deze materie.

Worlds of Wonder

Erik Bär en Stan Boshouwers leveren met hun recent verschenen boek ‘Worlds of Wonder – Experience Design for Curious People’ een stevige bijdrage aan theorie en praktijk van het vakgebied experience design. In dit werk omschrijven de auteurs wat ervaringscentra – door hen Worlds of Wonder (WoW) genoemd – zijn, waarom deze WoWs bedrijven en bezoekers aanspreken en hoe je een WoW creëert. Oftewel: de WHAT, WHY en HOW van WoWs.

WHAT: balanceren tussen comfort en discomfort

Met de term World of Wonder drukken Bär en Boshouwers uit er iets dat opmerkelijks gebeurt in (succesvolle) ervaringscentra. De bezoeker wordt geprikkeld en uitgedaagd om zijn huidige kijk op de wereld te verruimen of te veranderen. Als het goed gaat, verlaat de bezoeker zijn eigen comfort zone en treedt geïnspireerd toe in de nieuwe ervaringswereld: de wonder zone. Een valkuil hierbij is dat de WoW de bezoeker te veel overdondert met nieuwe indrukken en ervaringen, zonder dat hij/zij voldoende begeleid wordt in deze avontuurlijke tocht. Het resultaat daarvan kan dan zijn dat de bezoeker belandt in de discomfort zone en als het ware ‘afhaakt’.

Hero Journey

Hero Journey, copyright Tinker

Om dit gevaar in te dammen is het belangrijk om vooraf na te denken over de Hero Journey die je jouw bezoekers wil laten maken, zowel fysiek/logistiek als geestelijk. Bär en Boshouwers definiëren de verschillende stadia in deze reis, vóór, tijdens en na het bezoek.

Tijdens het daadwerkelijke bezoek dient de gast begeleid te worden in zijn reis door ‘the fantastic unknown’.

Vóór het bezoek betreft het dan met name de invitation tot bezoek, waarbij marketing communicatie een belangrijke rol speelt om de consument te verleiden om langs te komen. Tijdens het daadwerkelijke bezoek dient de gast begeleid te worden in zijn reis door ‘the fantastic unknown’. Een aantal vaste momenten – niet per se in vaste volgorde – zijn van belang om de bezoeker mee te nemen: transition (welkom moment), introduction (eerste uitleg), exploration (ontdekken), admiration (momenten van extra verwondering), immersion (emotioneel hoogtepunt van bezoek), connection (ervaren van de verbinding met het leven van alledag), recollection (verwerken van de ervaring, bijvoorbeeld in het museum café). Ook na het bezoek gaat de verwerking thuis nog door als het goed is en neemt de bezoeker ideeën en ervaringen mee terug naar zijn eigen leven (integration).

WHY: waarom kunnen experience centers (ook) financieel interessant zijn?

Het bezoek aan een experience center kan in het meest vergaande geval bijdragen aan een transitie (kennis, houding, gedrag) van de bezoeker. Dat is goed nieuws, voor culturele instellingen als musea én voor commerciële organisaties. De vraag is echter wat een WoW in financieel opzicht betekent. De kostenkant kan op basis van ervaring goed ingeschat worden, maar hoe zit het met de opbrengsten? Zeker voor organisaties met een winstdoelstelling is dit een relevante vraag.

Om hier antwoord op te geven is het zinvol om te kijken naar het werk van Joseph Pine en James Gilmore. Pine en Gilmore schetsen in hun boek ‘The Experience Economy’ (1999) een beeld van onze economische evolutie in vier fasen: van een agrarische samenleving met de nadruk op commodities en ruilhandel, naar goederen en massaproductie, naar de sterke opkomst van diensten, en tenslotte naar de experience economy met een toegenomen gerichtheid op waardevolle ervaringen.

Experience economy Pine & Gilmore

Economisch evolutie volgens Pine en Gilmore, copyrights Tinker

De ontwikkeling van commodities naar gedifferentieerde ervaringen levert voor bedrijven twee economische voordelen op. In de eerste plaats verbetert de concurrentiepositie; immers, de aangeboden experiences zijn unieker en daarmee meer onderscheidend in het concurrentieveld. In de tweede plaats zijn bedrijven in staat om een veel hogere prijs te vragen voor hun unieke proposities.

Een veel gebruikt voorbeeld van een aanbieder van experiences is Starbucks. Starbucks verkoopt geen ‘koffie’, maar levert een waardevolle ‘ervaring’. Het bedrijf doet zijn best om alle onderdelen van deze ervaring (locatie, ruimte, meubels, geuren, naamgevingen, maatwerk producten, personeel etc.) te orkestreren. Het gevolg hiervan is dat Starbucks zich positief onderscheidt van de concurrentie en dat consumenten bereid zijn om een aanzienlijk hogere prijs te betalen. 

HOW: van ‘big idea’ tot operatie

Zoals gezegd: het bedenken, bouwen en onderhouden van een WoW is geen sinecure. Een goed startpunt in het ontwikkelproces is een zogenaamd Big idea document. Dit document, dat niet meer dan een A4-tje hoeft te beslaan, schetst de contouren van het verhaal dat verteld gaat worden, waarom dit verhaal en de gekozen vorm relevant is, welk type en hoeveel bezoekers verwacht worden en waarom zij aangetrokken zullen worden door het concept. Het Big idea document is essentieel, als inhoudelijk startpunt dat richting geeft aan de rest van de uitwerking, en als middel om belangrijke stakeholders (waaronder investeerders) te enthousiasmeren.

Experience center steps

Stappenplan, copyright Tinker

Na de Big idea fase volgt de verdere uitwerking en concretisering in een groot aantal stappen en aandachtsgebieden, waaronder uiteraard de basics van planning en cost control, maar ook meer inhoudelijke gebieden als storytelling en design. Storytelling is een essentiële discipline om aan boord te hebben, aangezien het verhaal dat verteld wordt uiteindelijk de kern vormt van het WoW initiatief.

Wat de bouw van een WoW complex maakt, is het grote aantal uiteenlopende specialismen dat erbij betrokken is: van creatieve consultants en story developers tot interaction designers en geluidstechnici, om maar enkele specialisten te noemen. In dit speelveld is de project manager dan de klos om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit laatste kan een enorme uitdaging zijn, zeker aangezien ook nog ‘externe’ partijen gemanaged moeten worden, zoals architecten en aannemers. Wanneer als eindresultaat een WoW opgeleverd wordt die boeit, inspireert en mogelijk zelfs transformeert, kan dit harde werk zichzelf meer dan terugverdienen.

Aanrader, ook voor marketeers

‘Worlds of Wonder – Experience Design for Curious People’ is een prachtig boek. Niet alleen inhoudelijk, maar ook visueel, met talloze kleurenfoto’s van voorbeelden uit de praktijk. Het opzetten van een experience center is niet iets waar de gemiddelde marketeer zich snel mee bezig zal houden. Toch kan het voor veel marketeers zinvol zijn om zich te verdiepen in dit fenomeen en de kansen die het biedt om een sterkere band op te bouwen met hun publiek.

Worlds of Wonder - Experience centers

Over het boek

Titel: Worlds of Wonder – Experience Design for Curious People

Auteurs: Erik Bär, Stan Boshouwers

Uitgever: BIS Publishers BV

Jaar: 2018

ISBN: 9789063694647

Bestellen via: Bol.com (aff.)

Dit artikel heb ik eerder gepubliceerd op Frankwatching.

Ook een marketing uitdaging? Base Management ondersteunt met marketing advies en/of interim marketing management. Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.